آرشیو روزانه : ۳۰ آبان, ۱۴۰۰

۳۰آبان

قیمت بلیط هواپیما همچنان سرکش است

علیرغم توافق میان وزارت راه و شهرسازی و ایرلانهای هوایی هنوز خبری از کاهش قیمت بلیط هواپیما نیست

آمار کرونا
[cov2019]