آرشیو روزانه : ۲۶ آذر, ۱۴۰۰

۲۶آذر

طرح شفافیت آرا نمایندگان آغاز می شود؟

؛   دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف و موافق طرح شفافیت آراءء با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی شفاف‌سازی در مجلس؛ راهکاری برای کارآمدسازی نظام حکمرانی پرداختند.

آمار کرونا
[cov2019]