آرشیو روزانه : ۶ بهمن, ۱۴۰۰

هدف‌گذاری وزارت صمت برای خودرو

هدف‌گذاری وزارت صمت برای خودرو

کاهش ۱۵ درصدی بهای تمام شده خودرو

آمار کرونا
[cov2019]