آرشیو روزانه : ۱۸ تیر, ۱۴۰۱

18تیر
سامانه اعتراض به  دهک بندی ها؟

سامانه اعتراض به دهک بندی ها؟

حال آنکه اگر اعتراضی صورت می گیرد برای قضاوت باید از معترض مستندات و مدارک لازم طلب شود اتفاق که تا کنون رخ نداده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر