آرشیو روزانه : ۲۲ بهمن, ۱۴۰۱

۲۲بهمن

مراسم با شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار شد

 راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ همزمان در تهران و سراسر کشور آغاز شد.

آمار کرونا
[cov2019]