آرشیو روزانه : ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۲

۲۲اردیبهشت

بنز S500 یا پورشه ۹۱۱؟

در این مقاله سعی خواهیم داشت به صورت خیلی مختصر بین دو خودرو بنز S500 و پورشه ۹۱۱ مقایسه ای کوتاه داشته باشیم

آمار کرونا
[cov2019]