آرشیو روزانه : ۱۶ مهر, ۱۴۰۲

۱۶مهر
قدیمی ترین صابون فروشی + تصاویر

قدیمی ترین صابون فروشی + تصاویر

خیابان صاحب جمع در تهران یکی از خیابان های قدیمی پایتخت است. در گذشته بیشتر مغازه های این خیابان صابون فروش ها ‏و صابون پز ها بودند. با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و به وجود آمدن کارخانه ها رفته رفته صابون پزهاو ‏صابون فروشی های سنتی جای خود را به مغازه […]دادند .

آمار کرونا
[cov2019]