آرشیو روزانه : ۵ آبان, ۱۴۰۲

غول کنکور را در چراغ می‌کنیم

وزیر اموزش و پرورش گفت:حواسمان به شما است و پیغامتان به ما رسیده است. نمی‌گذاریم در مسیر درخشش شما در المپیادها مانعی باشد. اساسا ما می‌خواهیم کاری کنیم که مانعی در مقابل شما نباشد

آمار کرونا
[cov2019]