آرشیو روزانه : ۸ آبان, ۱۴۰۲

۰۸آبان
خطبه سرا روستای زیبا در دل گیلان

خطبه سرا روستای زیبا در دل گیلان

خطبه سرا عضوی از پیکره تالش می باشد ولی در اثر تحولاتی که در طول تاریخ رخ داده نیمی از تالش در قرن نوزدهم از ایران جداشده و نیم دیگر هم در ایران قرار گرفته و در اثر فشاری که از طرف حکومت وقت دوره قاجار و پهلوی براین اقوام شده باعث شده تا زبان اصلی کنار گذاشته شده و زبان حاکمان دست نشانده حکومتی رواج یابد و نتیجه این شده که ضربات جبران ناپذیری به فرهنگ تالشی این منطقه زده شود .

آمار کرونا
[cov2019]