آرشیو روزانه : ۱ دی, ۱۴۰۲

برپایی میزخدمت ثبت احوال در حاشیه نماز جمعه تهران

در این میز خدمت درخواست تعویض شناسنامه و مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی انجام می شود.

آمار کرونا
[cov2019]