آرشیو روزانه : ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳

۱۳اردیبهشت
ساحل استکلیاشا ساحل شیشه ای روسیه+تصاویر

ساحل استکلیاشا ساحل شیشه ای روسیه+تصاویر

ساحل استکلیاشکا، که زمانی بخاطر تخلیه بطری و تکه های چینی کارخانه ی چینی سازی تخریب شده بود حالا با جادوی طبیعت به ساحل شیشه ای تبدیل شده است.

آمار کرونا
[cov2019]