فاقد تصویر شاخص

از هر۶ پزشک یکی دارای اعتیاد به الکل

پزشکان بلژیکی در مصرف الکل آمار جالب توجهی ندارند.
فاقد تصویر شاخص

جزئیات محدودیت ترافیکی جاده‌ها تا روز یکشنبه هفته آینده

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جزئیات محدودیت ترافیکی جاده‌های کشور تا روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه را اعلام کرد.