آلن ژیرار

19آبان

چرا ازدواج می کنیم؟

ازدواج از دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه هم به عنوان قراردادی اجتماعی و ضامن بقای نسل، مورد تاکید قرار گرفته است. آرامش و امنیت در جامعه از ازدواج سالم، محیط آرام و کانون گرم خانواده نشأت می‌گیرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر