آلودگی محیط زیست

22آبان

با دیدن این عکس باید خیلی شرمنده شد

 یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار عکسی تاثیرگذار از آلودگی محیط زیستتوسط بشر نوشت:

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر