آمادگي جسماني

۳۰خرداد

نمایندگان ملت فردا با سخنان رییس جمهوری جلسه رای اعتماد و بررسی برنامه های سجادی را آغاز می کنند.

‘محمود احمدی نژاد’ رییس جمهوری سه شنبه هفته گذشته در نامه ای خطاب به رییس مجلس ضمن معرفی سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، ابهام ها و اشکال های مصوبه مجلس درمورد تاسیس این وزارتخانه را موجب اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه دانست. طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی […]

آمار کرونا
[cov2019]