آمریکا ، عربستان سعودی ، اسرائیل، ترکیه ، قطر

12مرداد

افشای اطلاعات جدید از فعالیت شرکت بد نام بلک واتر آمریکا درسوریه

شرکت بدنام بلک واتر که یکی از شرکتهای خصوصی نظامی آمریکا است یکی از شرکتهایی است که به شبه نظامیان مسلح در داخل سوریه آموزش می دهد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر