آموزشی

12دی
صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری ضرورتی انکارناپذیر برای کلانشهر تهران

صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری ضرورتی انکارناپذیر برای کلانشهر تهران

جهان شهری‌شدن شتابان را تجربه می‎کند و شهرها در کانون جمعیت و اقتصاد جهانی قرار دارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر