آموزش جنسی

۰۴شهریور

تبعات آموزش مستقیم مسائل جنسی به کودکان

یک آسیب شناس با اشاره به تبعات آموزش مستقیم مسائل جنسی به کودکان گفت: این آموزشها موجب زود فهمی و درک سریع و در نهایت تحریک جنسی کودکان می‌شود و آنها را به مسیر انحراف جنسی هدایت می‌کند. دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر