آنالوگ

25مهر

عکاسی های فراموش شده +تصاویر

با پیشرفت فنی عکاسی و تغییر عکاسی از آنالوگ به دیجیتال بسیاری از عکاسی های قدیمی، فراموش شده اند ولی هنوز دیوارهای شهر نشان آنها را خوب به یادگار دارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر