آنتونیس ساماراس

02شهریور

خروج یونان از منطقه یورو برای کل اروپا فاجعه آمیز خواهد بود.

خروج یونان از منطقه یورو، خروج دیگر کشورهای اروپایی را از این حوزه پولی دامن می زنند و در نتیجه اثر دومینویی برای دیگر کشورهای این منطقه خواهند داشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر