آنژيوگرافي

۲۲خرداد

هدی صابر از فعالین ملی مذهبی امروز در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.

هدی صابر از فعالین ملی مذهبی امروز در بیمارستان مدرس تهران درگذشت. بر اساس این گزارش، پس از مرگ این فعال ملی‌ مذهبی، بار دیگر رسانه‌های حامی فتنه به داستان‌پردازی در این باره روی آوردند. یک منبع آگاه با تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه‌های فتنه‌گر، این نوع داستان‌پردازی‌های رسانه‌های مذکور را مسبوق به سابقه […]

آمار کرونا
[cov2019]