اتهامات سیاسی

۳۰خرداد

جن گیر دستگیر شده در پرونده افراد منتسب به جریان موسوم به انحرافی

منابع غیر رسمی از صدور حکم بدوی اعدام برای جن گیر منتسب به برخی مقامات اجرایی به واسطه برخی اعلام خلاف شرع خبر می دهند. به گزارش خبرانلاین، فرد مذکور که یکی از چند جن گیر دستگیر شده در پرونده افراد منتسب به جریان موسوم به انحرافی است، گویا به مجازات مرگ محکوم شده است. […]

آمار کرونا
[cov2019]