احمدشاه

11آبان

شاهی که در مقابل مشکلات، فقط به سفر فرنگ می‌رفت

۱۱ آبان سال ۱۳۰۲ شمسی احمدشاه قاجار رفت سفر فرنگ؛ سفری که بازگشت نداشت. وقتی می‌رفت هنوز شاه بود، ولی چه شاهی؟ خودش هم می‌دانست دیگر نمی‌تواند در این مملکت حکومت کند.

02تیر

عکس:مناطقی که در دوره قاجاریه از ایران جدا شد

پادشاهان قاجار هفت نفر بودند

07دی

مظفرالدین شاه و شکار پلنگ …+تصاویر

شکارهای شاهانه در دوره قاجار

10مهر

وطن‌پرستی که از سیاست چیزی نمی‌دانست +تصاویر

در آلمان، وارد نیروی هوایی و در نتیجه اولین خلبان نظامی ایرانی شد. آلمان‌های شکست‌خورده در جنگ او را از خوشان و از افسران جنگی می‌دانستند ولی همان‌طور که پدرش تابعیت روسیه را نپذیرفته بود، او هم تابعیت آلمان را نپدیرفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر