اختلاس از بانک تجارت

08مرداد

یک کارمند زن ۲۷ میلیارد از بانک تجارت اختلاس کرد

در یکی از این پرونده‌ها با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادی دردستورکاردادسرای اموراقتصادی قرارگرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دو متهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون ریال (‌۰۰۰/۰۰۰/۲۲۹/ ‌۱۰ریال […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر