اردشير امير ارجمند

28آذر

به جای این همه سینه خیز بگویید غلط کردیم و خلاص!

چاره جماعت فتنه گر فراری، فقط یک غلط کردیم است و خلاص!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر