ارسال لیست بیمه

08آذر
اختلال سامانه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

اختلال سامانه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

سامانه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان چند روزی است دچار اختلال و مسدودی گردیده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر