ازدواج پنهاني

13آذر

رمالی که زنان و دختران را اغفال می کرد + تصویر

رمالی که زنان و دختران را اغفال و اموالشان را تصاحب می‌کرد، پس از ارتباط با سه دختر، دستگیر شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر