استاد ایرانی دانشگاه امپریال کالج لندن

06تیر

دانشمندان در چند قدمی تولید پانکراس مصنوعی

مجید عزتی استاد ایرانی دانشگاه امپریال کالج لندن

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر