استاد علی مدنی

11اردیبهشت

پدر علم آمار ایران بخاطر ایست قبلی در منزل خود درگذشت

استاد علی مدنی پدر علم آمارایران به علت کهولت سن و ایست قبلی در منزل خود درگذشت .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر