استاد گنجي

01مرداد

استاد گنجی ۱۷ دختر و پسر را تحت سرپرستی گرفته بود

او از نسل اول جغرافیدانان کشور بود و ما از نسل ششم و می توان گفت، استاد گنجی پدر بزرگ دانش جغرافیا در کشور گفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر