استالینگراد

12فروردین

یکی از قهرمانان بازمانده جنگ دوم جهانی+تصویر

پیرمرد ۸۹ ساله ارمنی یکی از قهرمانان بازمانده جنگ دوم جهانی است که با گذشت سال‌های زیاد همچنان مدال‌های شجاعت خود را بر سینه دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر