استخدام در شركت ملي نفت

۳۰خرداد

سهمیه شرکت ملی نفت ایران برای استخدام نیروی انسانی در شرکت های تابعه

به نقل از شرکت ملی نفت ایران، عباس خنیفر؛ مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این مطلب که مجوز جذب ۴۹۰۷ نفر نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران صادر شده است، به تشریح جزییات استخدام نیروی انسانی در شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران پرداخت. وی گفت: بنابر سهمیه […]

آمار کرونا
[cov2019]