اولین واکنش وزیر اقتصاد

22آذر
اولین واکنش وزیر اقتصاد به سوت‌زنی ۷۴ تشکل: هیأت مقررات‌زدایی خوب کار کرده است

اولین واکنش وزیر اقتصاد به سوت‌زنی ۷۴ تشکل: هیأت مقررات‌زدایی خوب کار کرده است

وزیر اقتصاد در واکنش به سوت‌زنی ۷۴ تشکل دانشجویی در بحث صدور مجوزها و عملکرد هیات مقررات‌زدایی گفت: هیات مقررات‌زدایی خوب کار کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر