اومیت یاردیم

21تیر

عزت اسلامی در جهان با التزام به مبانی و روح اسلام ناب احیا می‌شود.

روابط دیپلماسی ایران و مصر در شرف برقراری و توسعه است و امیدواریم با استقرار ارکان حکومت اسلامی این کشور روابط روز به روز توسعه بیشتر یابد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر