اينستاگرام

06بهمن

اینستاگرام: استوری محمد انصاری، بازیکن پرسپولیس از کهف الشهداء

اینستاگرام: استوری محمد انصاری، بازیکن پرسپولیس از کهف الشهداء

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر