ایام الله دهه مبارک  فجر

18بهمن
ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر جهت طی فرایند پرتاب در پایگاه فضایی امام خمینی آماده شدند.

ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر جهت طی فرایند پرتاب در پایگاه فضایی امام خمینی آماده شدند.

ماهیت پروژه های تحقیقاتی و فناورانه  به این صورت است که  در این فرایند یک طرح ریزی وجود دارد  و گام های فرایند مطابق طرح ریزی پیش می رود  و مطابق نتایجی که از هر گام حاصل  و تحلیلی  که روی داده  ها و نتایج  اتفاق  می افتد ،  تصمیمات لازم برای ادامه کار گرفته می شود .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر