ایجاد یک بازار مشترک در حوزه برق

16تیر

کشورهای آسیای مرکزی بازار متشکل برق ایجاد می کنند

کشورهای آسیای مرکزی یک توافقنامه مشترک برای همکاری های منطقه ای در زمینه اصلاحات انرژی و ایجاد یک بازار متشکل در حوزه برق امضا کردند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر