ایده نوکارکردگراها

06آبان

ترکیه اجازه ورود به اتحادیه اروپا رانخواهد داشت/ پناهجویان واروپا

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی به اروپا به عنوان ایده ای نگاه می کند که در حال خلق و بازآفرینی است و نباید نقش مسیحیت را به عنوان یکی از مؤلفه های مقوّم فرهنگی اتحادیه اروپا نادیده گرفت.  این روزها نهاد قدرتمند و یکپارچه ای که ما از آن به عنوان اتحادیه اروپا یاد […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر