ایران، افغانستان، آذربایجان

02فروردین

مردم تاجیکستان هم نوروز و آغاز بهار را جشن گرفتند.

مردم تاجیکستان نوروز را به عنوان زمان جان گرفتن همه مخلوقات پنج روز جشن می گیرند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر