ایران چک ۵۰ هزار تومانی

28شهریور

ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی به خودپردازها آمد

ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی توسط بانکها در عابر بانک‌ها قرار گرفت و وارد بازار شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر