ایرج عرب سرپرست فدراسیون دو ومیدانی

04آبان

عرب: مدیریت برنامه‌های کنونی دوومیدانی با خرد جمعی موثر خواهد بود

سرپرست فدراسیون دوومیدانی اعتقاد دارد که ساماندهی و مدیریت برنامه‌های مختلف با خرد جمعی موثر است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر