ایرج پازوکی

20مهر

مدیر پرسپولیسی در بیمارستان بستری شد

مدیر اجرایی تیم‌های پایه پرسپولیس به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر