ایست بازرسی طالبان

23شهریور

عکسی از ایست بازرسی طالبان در نزدیکی فرودگاه کابل

 اعضای طالبان در یک ایست بازرسی در نزدیکی فرودگاه کابل نشسته اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر