ایست بازرسی طالبان

عکسی از ایست بازرسی طالبان در نزدیکی فرودگاه کابل

 اعضای طالبان در یک ایست بازرسی در نزدیکی فرودگاه کابل نشسته اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر