ایلام،

12آبان

سوءاستفاده ۵ میلیاردی آقای مدیر عامل

سازمان بازرسی از سوءاستفاده ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵/۵ ریالی مدیر عامل وقت شرکت پتروشیمی ایلام به‌واسطه اخذ مبلغ از پیمانکاران طرف قرار داد و استفاده در جهت منافع خویش خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر