اینترنت خبرنگاران

20مرداد
اینترنت خبرنگاران؛ بازی با روان خبرنگاران

اینترنت خبرنگاران؛ بازی با روان خبرنگاران

نابسامانی در اطلاع رسانی اختصاص اینترنت به خبرنگاران توسط وزارت ارتباطات، موجب سردرگمی خبرنگاران شده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر