ایکس 360

31فروردین

ایکس باکس ۳۶۰ پر فروش ترین کنسول ۲۷ ماهه اخیر در امریکا

مطابق آمار کنسول بازی ایکس ۳۶۰ در طی ۲۷ ماهه گذشته، پر فروش ترین کنسول در امریکا بوده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر