ایگور کوناشنکوف

04فروردین

تصرف یک شهر استراتژیک اوکراین توسط نیروهای روسیه

 نیروهای روسیه، کنترل شهر ایزیوم در منطقه خارکف در شرق اوکراین را به دست گرفته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر