ای شده پُر بطونتان ز حرام

18شهریور
ای شده پُر بطونتان ز حرام

ای شده پُر بطونتان ز حرام

در روز سوم محرم مصادف با ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ سروده شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر