بابک زنجـانی

25مهر

بابک زنجـانی در کنار رویانیـان +تصویر

بابک زنجـانی در کنار رویانیـان

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر