بابک ضیایی

06آذر

ابداع یک ماده هوشمند دارای قابلیت تغییر حالت برای نمونه‌برداری

دانشمند ایرانی دانشگاه «پوردو» آمریکا در یک کار ابداعی جدید از نوار چسب عادی به عنوان یک ماده هوشمند دارای قابلیت تغییر حالت برای نمونه‌برداری استفاده کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر